Ogólnopolska Konferencja Ogrodów Botanicznych i Arboretów

Polskie Ogrody Botaniczne i Arboreta w XXI wieku – wyzwania, problemy, perspektywy rozwoju

organizowana w ramach
51. Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce
z okazji

Jubileuszy 100-lecia Arboretum SGGW w Rogowie i 50-lecia Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Rogów-Łódź 14-16 czerwca 2023 r.


Patroni Honorowi

Prof. dr hab. Michał ZASADA – JM Rektor SGGW w Warszawie


Partnerzy

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział Łódź
Polskie Towarzystwo Leśne Oddział w Łodzi


Sponsorzy


Organizatorzy