Odsłony: 14


Ogólnopolska Konferencja Ogrodów Botanicznych i Arboretów

Polskie Ogrody Botaniczne i Arboreta w XXI wieku – wyzwania, problemy, perspektywy rozwoju

organizowana w ramach
51. Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce
z okazji

Jubileuszy 100-lecia Arboretum SGGW w Rogowie i 50-lecia Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Rogów-Łódź 14-16 czerwca 2023 r.


Patroni Honorowi

Prof. dr hab. Michał Zasada – JM Rektor SGGW w Warszawie
Józef Kubica – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
Dr hab. inż. Marcin Kubus, prof ZUT - Prezes Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego


Partnerzy

Gmina Rogów
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Oddział Łódź
Polskie Towarzystwo Leśne Oddział w Łodzi
Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Botanicznego


Sponsorzy


Organizatorzy