Odsłony: 34


Ogród Ginących
Roślin Świata

Niezbędnik zwiedzającego

Ogród Ginących Roślin Świata

Ogród Ginących Roślin Świata to dział Arboretum, w którym zgromadzone są zagrożone wyginięciem rośliny pochodzące z różnych części świata. Celem powstania tego działu było przedstawienie i uświado­mienie stopnia zagrożeń, jakim podlega współczesny świat roślin w skali całej naszej planety i poszczególnych jej zakąt­ków oraz upowszechnienie wiedzy o znaczeniu różnorodności biologicznej dla naszego życia.

Dział ten jest przedsięwzięciem dofinansowanym z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Inwestycja powstawała w latach 2016-2017. 

Obiekt znajduje się po zachodniej stronie alpinarium. Obejmuje nasadze­nia roślinne, w tym głównie rabaty bylinowe, pawilon ogrodowy połączony z pergolą, trejaż, dwa oczka wodne ze strumykiem, miejsca wypoczynkowe oraz mini amfiteatr dla prowadzenia imprez edukacyjnych.